Aanmelden / afmelden / wijzigen gegevens

Aanmelden / afmelden / wijzigen gegevens

AANMELDEN (ZIE PDF-BIJLAGE ONDERAAN DEZE PAGINA)

Aanmelden van nieuwe leden kan bij de ledenadministratie van W.V.V.'34. Bij het aanmelden dient het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om je contributieverplichting te innen. Als W.V.V.'34 lid ben je ook automatisch KNVB bondslid.

In verband met Europese richtlijnen inzake automatische incasso zijn incassanten verplicht om incassant-ID en incassodatum kenbaar te maken aan de verstrekker van de automatische incasso. Het incassant-ID van W.V.V.’34 is NL90ZZZ400743470000. De contributie voor leden wordt in twee termijnen geïncasseerd, te weten in de eerste week van oktober en in de eerste week van april van enig jaar. De boetes, welke door de KNVB aan leden zijn opgelegd, worden geïncasseerd in de laatste week van juni van enig jaar. De contributie voor steunende leden en leden van de Club van Honderd wordt geïncasseerd in de laatste week van oktober van enig jaar.

PASFOTO (ALLEEN SPELENDE LEDEN)

Indien je ouder bent dan 9 jaar, dan ben je verplicht een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas. Tevens geef je toestemming dat de pasfoto en de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas door SDU Identification. SDU zal deze gegevens gedurende de geldigheid van de spelerspas bewaren. Ook machtig je W.V.V.'34 om de pasfoto op het 'aanvraagformulier spelerspas' te plaatsen en het formulier te voorzien van een handtekening, zodat de spelerspas aangevraagd kan gaan worden.

AFMELDEN

Afmelden als lid kun je alleen aan het einde van het seizoen bij de ledenadministratie, maar uiterlijk 1 mei! Het formulier s.v.p. zo volledig mogelijk invullen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je lidmaatschap en betalingen worden op deze manier stop gezet.

Indien het aan-/afmeldingsformulier niet tijdig wordt ingeleverd, blijf je automatisch nog een seizoen lid en blijven de contributieverplichtingen van kracht. Indelen van teams geeft de nodige problemen wanneer je je na 1 mei nog afmeldt.

Geef ook wijzigingen in adres, telefoon en/of bankrekeningnummer door. Dit voorkomt onnodige werkzaamheden voor bestuursleden die hiermee van doen hebben.

OVERSCHRIJVING

Overschrijving naar een andere vereniging kan t/m 15 juni. Je moet je bij de secretaris van de nieuwe vereniging melden. Iedere speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke, overschrijvingsregels van toepassing zijn. Tevens zal je bij de nieuwe vereniging - wanneer dit W.V.V.'34 is - het aanmeldingsformulier gaan invullen.

Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt de speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.

Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

WIJZIGEN GEGEVENS

Om de administratie kloppend te houden is het belangrijk dat ieder lid wijzigingen in persoonlijke gegevens (bv. NAW-wijziging of bankrekeningnummer wijziging) of soort lidmaatschap (bv. van spelend seniorenlid naar VOBO) schriftelijk doorgeeft. Hiervoor kan het onderstaande formulier gebruikt worden. Het formulier s.v.p. zo volledig mogelijk invullen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AAN- en AFMELDFORMULIER

Het formulier is bij de ledenadministratie, secretaris, in de bestuurskamer en via deze website te verkrijgen. Het kan onderaan deze pagina gedownload worden.

KNVB-LIDMAATSCHAP

Door middel van uw W.V.V.'34 lidmaatschap ben je automatisch lid - Bondslid - van de KNVB en val je daardoor onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB.

AANMELDEN STEUNENDE LEDEN

Aanmelden als steunend lid kan altijd. Gebruik het aanmeldformulier hiervoor en meld je aan bij de ledenadministratie. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om je contributieverplichting te innen. Als steunend lid ben je dus ook automatisch KNVB bondslid. Je hebt als steunend lid gratis toegang bij de thuiswedstrijden van W.V.V.'34 1.

AANMELDEN CLUB VAN HONDERD (CVH) LID

Aanmelden als CVH kan altijd. Gebruik het aanmeldformulier hiervoor en meld je aan bij een van de bestuursleden van de vereniging. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om je contributieverplichting te innen. CVH leden zijn in principe geen leden van W.V.V.'34 en als zodanig niet ingeschreven als Bondslid bij de KNVB.

Je hebt als CVH lid gratis toegang bij de thuiswedstrijden van W.V.V.'34 1. Tevens wordt er elk jaar een uitstapje voor je geregeld.

CONTRIBUTIES

Via automatisch incasso worden onderstaande contributie in twee termijnen betaald. Contributie kan mede door instemming van de aanwezige leden anders worden bepaald op de eerstvolgende jaarvergadering.

Download hier het formulier voor aanmelden/afmelden en gegevensmutaties!

© 2021 W.V.V.'34. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken

Voetbalvereniging W.V.V.'34 | HENGEVELDE