Nieuws

Nieuwe verenigingsstructuur W.V.V.’34 bekend gemaakt
woensdag, 19 december 2018 22:20

Nieuwe verenigingsstructuur W.V.V.’34 bekend gemaakt

Woensdag 12 december jl. was iedereen die geïnteresseerd was uitgenodigd in de kantine op Rupertserve voor een uitleg over de invulling van de nieuwe verenigingsstructuur van W.V.V.’34. Onder redelijke belangstelling heeft Maurice Workel de aanleiding en totstandkoming van de nieuwe structuur toegelicht.

Vanaf 1 januari 2019 zal W.V.V.’34 bestaan uit één negenkoppig bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretariaat en meerdere hoofden van commissies, te weten een hoofd wedstrijdsecretariaat, hoofd voetbaltechnische zaken, hoofd buitenaccommodatie, hoofd binnenaccommodatie, hoofd communicatie en hoofd commerciële zaken. Het jeugdbestuur, zoals dat in de huidige vorm altijd heeft bestaan wordt opgeheven en de leden van het jeugdbestuur zijn opgenomen in de verschillende commissies. Ook een groot aantal van de deelnemers aan de twee werkgroepen in het voortraject (op gebied van communicatie en voetbaltechnische zaken) heeft aangegeven deel uit te willen maken van de commissies. Dit toont de grote betrokkenheid van vele mensen bij W.V.V.’34. Hier zijn we blij mee en trots op.

Eén van de speerpunten in de nieuwe structuur is de inrichting van de voetbaltechnische zaken. Voetbaltechnische zaken is onderverdeeld in drie commissies, te weten Commissie VTZ senioren (A-categorie en B-categorie), Commissie VTZ bovenbouw en Commissie VTZ onderbouw. Iedere commissie heeft een coördinator en een aantal leden welke met elkaar verantwoordelijk zijn voor de invulling en uitvoering van het voetbaltechnische beleid van W.V.V.’34. De lijnen tussen de commissies zijn kort en er zit een overlap en intensieve afstemming tussen VTZ bovenbouw en VTZ senioren A-categorie, dit om doorstroming van jeugd naar selectieteams te bevorderen en soepel te laten verlopen. Tevens wordt zwaar ingezet op de ontwikkeling van de jongere jeugd, mede door de inzet van een Technisch Coördinator bij de onderbouw.

Daarnaast is ook voor communicatie de nodige verbeterde aandacht in de nieuwe structuur. Zaken als ledenadministratie, communicatie met leden, social media, communicatie tussen commissies, ontwikkelingen en activiteiten zullen worden opgenomen in het te ontwikkelen jaarplan communicatie.

De komende weken zullen worden gebruikt om de overgang naar de nieuwe structuur voor te bereiden. Er worden functieprofielen van alle functies geschreven waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden benoemd worden en de communicatielijnen binnen de commissies en tussen de commissies worden beschreven. Binnenkort komt iedere commissie bij elkaar voor een eerste aftrap en zal de overdracht van taken waarnodig plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2019 en aan het einde van het seizoen zal de nieuwe structuur geëvalueerd worden.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat de basis die bij W.V.V.’34 al goed stond, verder uitgebouwd en doorontwikkeld wordt. Er ontstaan kortere lijnen en W.V.V.’34 is met deze structuur klaar voor de toekomst. De vele vrijwilligers binnen onze vereniging zijn het belangrijke fundament waar deze toekomst op gebouwd wordt. Immers, zonder vrijwilligers geen W.V.V.’34.

Aan het eind van de bijeenkomst was er een speciaal woord van dank voor alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het veranderingsproces en werd er onder het genot van een hapje en een drankje geproost op een succesvolle samenwerking.

>> Klik hier voor een organigram van de nieuwe verenigingsstructuurnieuwe verenigingsstructuur

© 2019 WVV'34. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken