Aanmelden/afmelden

Aanmelden / afmelden

AANMELDEN (ZIE PDF-BIJLAGE ONDERAAN DEZE PAGINA)

Je kunt je altijd aanmelden bij de secretaris of jeugdsecretaris van WVV'34. Senioren melden zich bij de secretaris van de vereniging aan, en jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de jeugdsecretaris. Bij het aanmelden dient het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om uw contributieverplichting te innen. Als WVV'34 lid ben je ook automatisch KNVB bondslid.

In verband met Europese richtlijnen inzake automatische incasso zijn incassanten verplicht om Incassant-ID en incassodatum kenbaar te maken aan de verstrekker van de automatische incasso: Incassant-ID van W.V.V. ’34: NL90ZZZ400743470000 De contributie voor leden wordt in twee termijnen geïncasseerd, te weten in de eerste week van oktober en in de eerste week van april van enig jaar. De boetes, welke door de KNVB aan leden zijn opgelegd, worden geïncasseerd in de laatste week van juni van enig jaar. De contributie voor steunende leden en leden van de Club van Honderd worden geïncasseerd in de laatste week van oktober van enig jaar.

PASFOTO (ALLEEN SPELENDE LEDEN)

Indien u ouder bent dan 9 jaar, dan bent u verplicht een pasfoto bij te voegen. Deze pasfoto hebben wij nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas. Tevens geeft u toestemming dat de pasfoto en de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas door SDU Identification. SDU zal deze gegevens gedurende de geldigheid van de spelerspas bewaren. Ook machtigt u WVV'34 om de pasfoto op het "aanvraagformulier spelerspas" te plaatsen, en het formulier te voorzien van een handtekening, zodat de spelerspas aangevraagd kan gaan worden.

AFMELDEN

Afmelden als lid kun je alleen aan het einde van het seizoen bij de secretaris of jeugdsecretaris , maar uiterlijk voor 1 mei! Het formulier s.v.p. zo volledig mogelijk invullen en bij de secretaris en of jeugdsecretaris inleveren. Uw lidmaatschap en betalingen worden op deze manier stop gezet.

Indien het aan-/afmeldingsformulier niet tijdig wordt ingeleverd, blijft men automatisch nog een seizoen lid en blijven de contributieverplichtingen van kracht. Indelen van teams geeft de nodige problemen wanneer na 1 mei nog spelers denken zich te moeten afmelden.

Geef ook wijzigingen in je adres, telefoon, en of bankrekeningnummer door, dit voorkomt onnodige werkzaamheden voor bestuursleden die hiermee van doen hebben.

OVERSCHRIJVING

Overschrijving naar een andere vereniging kan t/m 15 juni. Je moet je bij de secretaris van de nieuwe vereniging melden. 
Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. 
De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
Tevens zal je bij de nieuwe verenigingen - wanneer dit WVV'34 is - het aanmeldingsformulier gaan invullen.

 
Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.

Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

AAN-AFMELDFORMULIEREN

Het formulier is bij de secretaris, jeugdsecretaris en in de bestuurskamer te verkrijgen. Ook kan het formulier onderaan deze pagina gedownload worden.

KNVB-LIDMAATSCHAP

Door middel van uw WVV'34 lidmaatschap bent u auto¬matisch lid - Bonds lid - van de KNVB en valt u daardoor onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verze¬kering van de KNVB.

VERZEKERING

Ten behoeve van de leden van de sectie amateurvoetbal heeft de KNVB een tweetal collectieve verzekeringen gesloten, te weten:

SCHADEMELDING:

Indien u schade wenst te claimen, dan dient u het schadeformulier te downloaden van de KNVB website. Of neem even contact op met de secretaris van WVV'34.

AANMELDEN STEUNENDE LEDEN.

Aanmelden als steunend lid kan altijd. Gebruik het aanmeldformulier hiervoor en meld je aan bij de secretaris van de vereniging. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om uw contributieverplichting te innen. Als steunend lid ben je dus ook automatisch KNVB bondslid.

U ontvangt jaarlijks het WVV'34 "Bewaarboekje" en je hebt gratis toegang bij de thuiswedstrijden van WVV'34 1.

AANMELDEN CLUB VAN HONDERD LID, CVH.

Aanmelden als CVH kan altijd. Gebruik het aanmeldformulier hiervoor en meld je aan bij een van de bestuursleden van de vereniging. Dit formulier is tevens een machtiging voor de vereniging om uw contributieverplichting te innen. CVH leden zijn in principe geen leden van WVV'34 en als zodanig niet ingeschreven als Bondslid bij de KNVB.

U ontvangt jaarlijks het WVV'34 "Bewaarboekje"en je hebt gratis toegang bij de thuiswedstrijden van WVV 1. En er wordt elk jaar een uitstapje voor u geregeld.

CONTRIBUTIES

Via automatisch incasso worden onderstaande contributie in twee termijnen betaald. Contributie kan mede door instemming van de aanwezige leden anders worden bepaald op de eerst volgende jaarvergadering.

Download hier het formulier voor aanmelden/afmelden en andere mutaties!

© 2018 WVV'34. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken