Nieuwsberichten

Hervatting jeugdtrainingen

Vanuit het kabinet zijn afgelopen week vernieuwde maatregelen aangekondigd gericht op het hervatten van sporten bij de jeugd. Momenteel wordt achter de schermen druk gewerkt aan het hervatten van de jeugdtrainingen bij W.V.V.’34. We hopen in de week van 4 mei de trainingen te hervatten. Dit is echter onder voorbehoud vanwege noodzakelijke afstemming hierover met Gemeente Hof van Twente.

Veilig en verantwoord trainen
Veilig en verantwoord trainen staat voor W.V.V.’34 voorop! Om de maatregelen in acht te kunnen nemen en vanwege een beperkte beschikbaarheid van de velden, zijn we daarom genoodzaakt de trainingsdagen voor enkele teams wellicht wat anders in te delen dan jullie gewend zijn. We willen goed voorbereid zijn op het moment dat we weer wedstrijden mogen spelen. Hopelijk is dat het nieuwe voetbalseizoen. Daarom is besloten de velden 2 en 3 vervroegd in onderhoud te nemen. De velden 2 en 3 zijn de komende tijd niet bespeelbaar.

Trainingsdagen
De trainingsdagen zijn onder voorbehoud als volgt: 
JO7/JO8/JO9/JO10   maandag 
JO11/JO12/JO13      dinsdag 
JO15/JO17               woensdag 
JO19                        donderdag

Hoewel we ons uiteraard bewust zijn dat 5 mei een feestdag is, wordt er op dinsdag 5 mei wel een training gepland. Ook zijn we van plan de keeperstraining voor de jeugd te hervatten. Hierover volgt nog nader bericht. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid voor een tweede trainingsmoment per week voor de onderbouw op zaterdag. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de trainingen dit seizoen door zullen gaan. We bekijken nauwgezet de ontwikkelingen en de maatregelen van het kabinet en baseren daar de keuzes op voor W.V.V.’34. Natuurlijk houden we jullie hiervan goed op de hoogte.

Trainingsmogelijkheden voor niet-leden
W.V.V.’34 wil niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid geven te sporten. Niet-leden zijn van harte welkom mee te trainen bij W.V.V.’34. Aanmelding daarvoor is echter wel noodzakelijk en kan telefonisch bij Clemens Koster, tel. 06-51023345.

Praktische informatie
Op dit moment wordt achter de schermen druk gewerkt door de commissie VTZ en jullie trainers om de hervatting van de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Komende week wordt op deze website meer praktische informatie geplaatst over de hervatting van de trainingen in de week van 4 mei.

Belangrijke afspraken
Het is een verantwoordelijkheid van zowel het bestuur, de trainers, vrijwilligers, leden als ook van de ouders om samen te zorgen dat we veilig kunnen trainen en voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Daarover maken we afspraken waaraan iedereen zich moet houden en daarop wordt gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen we samen veilig trainen en voorkomen dat het sportpark dicht gaat. Een aantal belangrijke afspraken willen we alvast onder jullie aandacht brengen:

· BLIJF THUIS van de training als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

· BLIJF THUIS als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten en deelnemen aan de training;

· BLIJF THUIS als iemand in jouw huishouden/naaste omgeving positief getest is op het corona-virus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

· De kantine en kleedkamers zijn gesloten;

· Omkleden en douchen voor en na de training is NIET mogelijk op het sportpark, dit doet iedereen thuis;

· Ouders, verzorgers en toeschouwers mogen niet op het sportpark aanwezig zijn;

· Kinderen kunnen worden gebracht en gehaald op de parkeerplaats. Ouders mogen het sportpark niet betreden;

· Je mag maximaal 5 minuten voorafgaand aan de training aanwezig zijn op het sportpark. Na de training wordt verwacht dat iedereen het sportpark direct verlaat;

· We roepen ieder op om ook buiten het sportpark niet in groepjes bij elkaar te blijven staan.

Komende week volgt meer praktische informatie. Houdt dus deze website en social media goed in de gaten.

Bestuur W.V.V.’34

Update Corona: Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op

De vanavond door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het vanaf 29 april a.s. voor de jeugd ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten echter niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd.

W.V.V.'34 zal uiteraard daarna zo snel mogelijk laten weten aan de spelers, ouders, leiders, trainers en andere betrokkenen hoe we met de nieuwe maatregelen zullen en kunnen omgaan. 

Oproep papierboys: Spaar het oud papier niet onnodig op

Komende vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur gaan de poorten van het sportpark Rupertserve open om oud papier in de twee containers te deponeren. Als u in de gelegenheid bent om het papier zelf te brengen, zijn we u erkentelijk.

Spaar het oud papier niet onnodig op tot na de corona-crisis, omdat we dan in de problemen komen met het inzamelen van gigantische hoeveelheden.

Bij voorbaat dank.

W.V.V.'34 PapierBoys

Competities amateurvoetbal niet hervat

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. 

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven. Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken. “Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.” 

Bron: www.knvb.nl

Proef inzameling oud papier geslaagd

Vier volle containers! Dat was de opbrengst van een dag zelf oud papier brengen naar het Rupertserve. 

Een hoeveelheid die twee containers meer was dan de normale dagopbrengst. Twee verklaringen voor deze hoeveelheid zijn: 
- Hengevelde is aan het opruimen geslagen
- Er is ook oud papier gebracht van buiten het ophaalgebied van W.V.V.'34

Tevredenheid bij de Papierboys over de hoge opbrengst, maar met name over hoe eenieder het heeft opgepakt om het oud papier zelf te brengen. 
Het zelf moeten ingooien van het papier in de containers werd sportief opgepakt. 

Het experiment zal daarom in de komende weken worden voort gezet. Wel met de volgende aanpassingen:
- Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur 
- Auto's mogen alleen via de poort Needsestraat inrijden
- Uitrijden alleen via de poort Bretelerstraat, dit geldt voor zowel voor auto's als fietsers

Tot slot neem ook het oud papier van uw bejaarde buren mee en informeer eenieder die geen gebruik maakt van internet over deze inzameling.

Dank namens de oud papierboys en het bestuur van W.V.V.'34! 

REMINDER: Aan- en afmeldingen voor het voetbalseizoen 2020/2021 graag voor 1 april a.s.!

Nog even een reminder:
Eventuele afmeldingen voor het volgende seizoen (2020/2021) moeten voor 1 april a.s. plaatsvinden. Hiervoor moet het aan-/afmeldingsformulier, dat op de website te vinden is, volledig worden ingevuld en ondertekend en deze kan dan per mail worden ingeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alleen op deze manier kan je lidmaatschap en automatische betalingen stop worden gezet.

Goed te weten dat indien het aan-/afmeldingsformulier niet tijdig wordt ingeleverd, je automatisch nog een seizoen lid blijft en ook de contributieverplichtingen van kracht blijven. Vanzelfsprekend hebben te late afmeldingen ook effect op de teamindelingen voor het volgende seizoen. Dus: mocht je je willen afmelden, doe dit dan tijdig. Hartelijk dank voor de medewerking!

Uiteraard zijn aanmeldingen voor het nieuwe seizoen zeker ook van harte welkom! Deze nieuwe spelers kunnen dan, afhankelijk van de leeftijd, eventueel nog ingedeeld worden in een team en in ieder geval deelnemen aan de trainingen. Ook voor de aanmeldingen kan het hierboven genoemde formulier gebruikt worden.

 

Proef inzameling oud papier W.V.V.'34

In Hengevelde, Kerspel Goor, Slotshoek, Weldam en Stegenhoek zal de komende tijd geen oud papier worden opgehaald omdat de papierboys gehouden zijn aan de maatregelen inzake het Corona-virus.

Om met name bedrijven en particulieren tegemoet te komen, bieden we de mogelijkheid om oud papier zelf naar de containers op het Sportpark Rupertserve te brengen. Voor de container zal de grote ophaalwagen worden geplaatst, alsmede de trap. U wordt verzocht geen oud papier op de wagen achter te laten, maar alles zelf in de container te deponeren.

Om de containers niet onnodig snel vol te laten komen, vragen we u het oud papier compact aan te leveren en geen lege dozen in de container te gooien. Ook vragen we om papier niet op de grote wagen achter te laten, maar alles in de container te deponeren.

Aanstaande vrijdag 27 maart zal de toegang via de Needsestraat geopend zijn van 8.00 tot 18.00 uur.

We rekenen op ieders medewerking! Ook om de reden dat als dit alternatief mislukt, het inzamelen van oud papier voorlopig stop gezet moet worden. Na vrijdag zullen we evalueren.

Het Rupertserve is aanstaande vrijdag alleen toegankelijk voor iedereen die oud papier komt brengen. Jongeren die op het Rupertserve willen gaan spelen zullen zonder pardon worden weggestuurd. 

Het bestuur van W.V.V.34 en de papierboys danken iedereen alvast voor de medewerking.  

Alle activiteiten JAC'94 tot 1 juni geannuleerd

Alle geplande activiteiten van het JAC'94 tot 1 juni komen te vervallen. Reden hiervoor zijn de corona-maatregelen die in het hele land gelden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Eerder liet het JAC'94 al weten dat de potgrondactie en het zwem-uitje op 21 maart niet door gaan. Nu zullen ook de uitjes voor JO13 t/m JO17, de JAC-dag en het A-weekend vervallen. Het JAC'94 hoopt op ieders begrip. 


 

 

Sportpark Ruperts Erve gesloten

We merken de afgelopen dagen dat de jeugd uit Hengevelde ons sportpark weet te vinden. Regelmatig zijn er groepen kinderen op het sportpark om samen te voetballen. Dit is niet de bedoeling en niet in lijn met alle voorzorgsmaatregelen die rondom het corona-virus in het gehele land worden getroffen. Het bestuur van W.V.V.'34 ziet zich daarom genoodzaakt, na overleg met Gemeente Hof van Twente,  het sportpark tot nader order te sluiten. Het is dus per direct niet meer toegestaan het sportpark en de voetbalvelden te betreden voor recreatieve doelen. Laten we gezamenlijk bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het corona virus.   

We rekenen op ieders begrip voor dit besluit.  

Bestuur W.V.V.'34

 

hoofdsponsor

Webshop kleding

kled

SECRETARIAAT W.V.V.'34

Monique Rotinklogo madebyMark Tuinte

Haaksbergerstraat 4 
7496 AX HENGEVELDE

secretaris@wvv34.nl 

Zoeken

Zoeken

Voetbalvereniging W.V.V.'34 | HENGEVELDE