Corona

Corona richtlijnen

Corona richtlijnen Sportpark Ruperts Erve

De veiligheid en gezondheid van onze spelers en vrijwilligers staat voorop, maar wel in combinatie met het spelplezier van alle leden! Wij doen een beroep op eenieders verantwoordelijkheid om de verspreiding van Corona gezamenlijk tegen te gaan. Veel succes! 

Voor de pdf-versie klik hier

Basisregels voor iedereen:

         Blijf thuis als je klachten hebt (koorts/verkouden) en laat je testen.

√          Blijf thuis als iemand bij je thuis klachten en/of Corona heeft.

√          Je houdt 1,5 meter afstand van andere personen.

√          Moet je niezen of hoesten? Dit doen we in onze ellenboog.

√          Schud geen handen.

√          Wordt het toch te druk? Neem je verantwoordelijkheid en ga niet naar binnen.

√          Volg de pijlen en looplijnen zoals aangebracht in het clubgebouw.

√          Je volgt de instructies van de vrijwilligers van W.V.V.’34.

√          EHBO en AED is bij de toiletten in de gang achter de kantine.

De kantine:

√          De kantine is geopend bij wedstrijden en op de dinsdag- en donderdagavond.

√          Bij betreden van de kantine en/of het terras geldt een verplichte registratieplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

√          De hoofdingang blijft gewoon de ingang, je komt binnen zoals je gewend bent maar houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen. Geef elkaar de ruimte.

√          Bij binnenkomst van de kantine desinfecteer je je handen en volg je de markeringen op de vloer en de (eventuele) aanwijzingen van het aanwezige barpersoneel.

√          Betaal zoveel mogelijk ‘contactloos’ en gebruik zo min mogelijk contant geld.

√          Zitten is verplicht. Zijn er geen zitplekken meer? Dan is het maximale aantal mensen in de kantine bereikt. Blijf dan buiten.

√          Buiten zijn zitplekken gecreëerd aan zowel de achterzijde als de voorzijde van de kantine. Ook hier geldt dat zitten verplicht is.

√          Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.

√          Wil je vanaf het terras aan de achterzijde naar binnen gebruik dan de ingang bij de deur linksachter in de kantine. Volg de pijlen.

√          Wil je vanuit de kantine naar buiten? De achteringang fungeert als uitgang. Volg de pijlen.

Rondom het veld en de (uit)wedstrijden:

√          De tribune is toegankelijk, maar ook hier geldt de 1,5 meter afstand.

√          Er zijn rondom het gehele veld staanplekken waarbij ook de 1,5 meter geldt.

√          Advies: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel rijden of rij met meerdere auto’s. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Gebruik kleedkamers:

√          Spelers van jeugdteams t/m de JO17 mogen samen in de kleedkamer. Begeleiders wordt verzocht om bij de allerjongsten geen ouders toe te laten en in de kleedkamer 1,5 m afstand tot spelers te houden. Instructies worden bij voorkeur buiten gegeven.

√          Vanaf de JO19 (vanaf 18 jaar) en bij de senioren geldt maximaal 6 personen gelijktijdig in de kleedkamer. De onderlinge afstand van 1,5 meter is van toepassing.

√          Wij doen een beroep op iedereen die in de bebouwde kom van Hengevelde woont om, indien er niet voldoende kleedkamercapaciteit beschikbaar is, thuis te douchen.

Training:

Houd bij training en wedstrijden rekening met de KNVB-protocollen (zie www.knvb.nl).

√          Voor 18 jaar en ouder geldt: tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.

√          Voor 18 jaar en ouder geldt: houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat.

√          Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, o.a. in kleedkamers en kantine.

√          Zorg ervoor dat je buiten de sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt.

√          Ga voor de training thuis naar het toilet.

√          Was thuis je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.

√          Kom zoveel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets.

√          Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.

√          Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep.

√          Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen.

De tegenstander en bezoekers op ons sportpark:

Hoe graag we ook gastvrij willen zijn, toch hebben we besloten voor onze tegenstanders van de seniorenteams en overige bezoekers van deze partij de volgende regels te hanteren:

√          Tegenstanders zijn op zondag niet welkom in de kantine. Ze kunnen na de wedstrijd een drankje kopen en worden verzocht direct daarna het sportpark te verlaten.

√          Bezoekers van de tegenstander zijn op zondag tijdens de wedstrijd welkom op ons buitenterrein en worden verzocht na de wedstrijd het sportpark te verlaten.

√          Op zaterdag zijn tegenstanders en publiek wel welkom in de kantine. Let wel: vol = vol.

√          Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal is er een koffie-uitgiftepunt buiten.

√          Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal zijn bestuurders met maximaal 2 personen welkom in de bestuurskamer aan de achterzijde van de kantine (toegang via de hoofdingang).

W.V.V.’34 volgt te allen tijde de Corona-richtlijnen van het RIVM www.rivm.nl 

Wij vragen om ieders begrip en medewerking. Alleen samen kunnen we Corona verslaan.

 

© 2020 W.V.V.'34. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken

Voetbalvereniging W.V.V.'34 | HENGEVELDE