Nieuws

Jaarvergadering in het teken van de toekomst van WVV’34: Samen doelgericht vooruit!
woensdag, 19 september 2018 22:19

Jaarvergadering in het teken van de toekomst van WVV’34: Samen doelgericht vooruit!

Een druk bezochte jaarvergadering vanavond in de kantine van sportpark Rupert Erve. Voorzitter Maurice Workel opende de vergadering met een moment stilte voor Engelien Workel, Ard ten Heggeler en Rudy Spijkerman, drie gewaardeerde leden en vrijwilligers van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. 

Secretaris Monique Rotink en jeugdsecretaris Stan Aarnink namen ons door middel van het jaarverslag mee in het bestuurlijke seizoen dat achter ons ligt. Stan Aarnink heeft de taken van jeugdsecretaris Gerard Schonenborg overgenomen. In het jeugdbestuur stoppen naast Gerard Schonenborg ook Gerben Hummelink en Chantal Leushuis. Hun taken worden overgenomen door Marcel Tijhof, Chantal Nijhuis en Marieke Vogt. Het bestuur bedankt hen allemaal voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren voor WVV’34. Stan gaf aan terug te kijken op een mooi seizoen met 19 jeugdteams en 192 jeugdleden, een aantal dat het komend seizoen wat terug loopt. Er waren kampioenschappen voor de jeugdteams JO9-3 en JO17-2. JO11-1 won daarnaast de bekerfinale. Monique Rotink en Christiaan Spijkerman benadrukten de afsluiting van een prachtig voetbalseizoen met ons kampioenschap en daarmee promotie naar de derde klasse. We haalden 65 punten uit 26 wedstrijden.  Al met al kijken we terug op een prachtig seizoen met vele mooie derby’s die steevast in een overvolle kantine werden afgesloten.  

IMG 4748

Penningmeester Harrie Spekreijse gaf ons een doorkijk in het financiële plaatje van onze verenging. Opvallend was de omzet van de kantine die dit jaar voor het eerst hoger is dan €100.000. Dit nieuws werd door de aanwezigen met applaus ontvangen. Dit jaar werden er ook diverse investeringen gedaan en nieuwe spullen aangeschaft, zoals koffiekopjes, een koffiekar, nieuwe reclameborden, LED-verlichting etc. Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar een bedrag gereserveerd voor de toekomstige verbouw/nieuwbouw van onze accommodatie. Harry en Maurice benadrukten dat we een financieel gezonde vereniging zijn waar we allemaal erg trots op mogen zijn. We zijn in de positie investeringen te doen dat van belang is voor de toekomst van onze vereniging.

Namens de vrienden van WVV’34 nam Ben Eshuis het woord. Van de inkomsten van onder ander de Club van 100 en de hoofdsponsoring wordt een deel gereserveerd voor projecten die het bestuur van WVV’34 in de toekomst wil realiseren.  Ook Paul Wegdam, die dit jaar stopte na 50 jaar actief voetballer te zijn geweest, kwam aan het woord en promootte de nieuwe activiteit VOBO. VOBO is een combinatie van voetbal en bootcamp voor onder andere niet spelende voetballers van WVV’34. VOBO start komende week op donderdagavond.  

Johan Vogt prijsde de vrijwilligers van de groenploeg, klussenploeg en papierboys voor hun tomeloze inzet voor WVV’34. In seizoen 2017/2018 werd een nieuwe papierwagen voor de papierboys, een nieuw kunstgras op het voormalig handbalveldje, een nieuwe reclamezuil op de parkeerplaats, een nieuw ballenhok en LED-verlichting op ons hoofdveld gerealiseerd.

Aloys Brummelhuis vertelde dat er dit jaar binnen onze accommodatie geïnvesteerd is in een nieuwe verwarmingsketel. Ook werd er een contract met de COOP gesloten voor de inloop van de drank en andere artikelen in de kantine. Aloys vroeg speciale aandacht voor het gebruik van plastic beker langs het veld in plaats van glas en het gebruik van het mooie tassenrek waardoor we onze ingang netjes kunnen houden.

Geert Jan Assink nam ons mee in de evaluatie van het sponsorplan. De sponsoring werkt en gaat goed. Jaarlijks mogen we nieuwe sponsoren verwelkomen. Het afgelopen jaar waren er vier nieuwe stersponsoren, een nieuwe vertreksponsor en verschillende nieuwe kledingsponsors. Daarnaast mochten we 5 nieuwe pakketsponsoren begroeten. De bereidheid van de ondernemers om onze vereniging te steunen is groot en daar zijn we ontzettend trots op en blij mee. Ook het beheer van materiaal en kleding met onder andere het ballenplan is een van de verantwoordelijkheden van Geert Jan, gezamenlijk met Gijs Pierik en Martijn Baas. Het doel van het ballenplan is dat ieder team gebruik kan maken van goede trainings- en wedstrijdballen. De bewuste keuze voor een hogere kwaliteit ballen, de aanschaf van ballencontainers en de inrichting van een gezamenlijke ballenruimte heeft mede geleid tot een enorme kostenbesparing op het aantal nieuw te bestellen ballen. 

Patrick Goorhuis, nieuwe voorzitter van het JAC, vertelde over alle activiteiten die het JAC door het jaar heen organiseert om extra geld binnen te halen voor de jeugd van onze vereniging. Te denken valt aan de bakleveractie, oud ijzer-actie, potgrondactie en de schoonmaak van de HET-tent in Hengevelde.  Het JAC bestaat volgend jaar 25 jaar en is daarom op zoek naar foto’s, filmpjes en met name anekdotes om te gebruiken voor dit jubileum. 

Remi Leferink nam het woord namens de organisatie van de TCPM Tukkercup. De afgelopen editie was ronduit succesvol te noemen en de organisatie bereid zich voor op de tweede editie. Met recht kan gezegd worden dat de TCPM Tukkercup een mooi nieuw evenement is in onze regio. Aankomend jaar zijn er 48 teams die deelnemen waaronder voor het eerst ook damesteams.

Vanuit het bestuur volgden enkele mededelingen onder andere over het gebruik van ons sportpark. Maurice gaf namens het bestuur de complimenten aan de buurt van WVV’34 met wie we goede afspraken hebben kunnen maken over onder andere het gebruik van ons sportpark door de jeugd van Hengevelde. 

Maurice Workel vertelde vervolgens over de samenwerking met de KNVB het afgelopen seizoen. Deze samenwerking was gericht op het toekomstbestendig maken van onze vereniging. Dit traject hebben we actief ingezet met betrokkenheid van vele leden, vrijwilligers, spelers, enz. van onze vereniging. Dat alles onder het motto: Samen doelgericht vooruit! Een sessie met allerlei betrokkenen van onze vereniging, onder leiding van de KNVB, resulteerde in concrete verbeter- en speerpunten voor de toekomst van onze vereniging. De belangrijkste punten waren de doorontwikkeling van voetbaltechnische zaken, het optimaliseren van onze interne en externe communicatie, binden van onze vrijwilligers en de doorontwikkeling van onze accommodatie. Jos Nijhuis en Erwin Rouweler gaven namens de commissies Communicatie en Voetbaltechnische zaken tijdens de jaarvergadering een korte presentatie over de bevindingen van deze werkgroepen en het advies dat zij daarover gaven aan het bestuur van WVV’34.  

De KNVB heeft WVV’34 een advies gegeven om alle positieve speerpunten voor de toekomst te borgen in onder andere het bestuur. Hierover is binnen het bestuur gesproken en besloten het jeugdbestuur te integreren in het hoofdbestuur, waardoor verschillende commissies ontstaan. Het bestuur blijft uit  negen bestuursleden bestaan. Het nieuwe organogram is tijdens de jaarvergadering getoond en toegelicht door de voorzitter. Het bestuur is er van overtuigd dat door deze bestuurlijke wijziging kortere lijnen en meer verbondenheid ontstaat dat ten goede komt aan de gehele toekomst van onze vereniging.

Natuurlijk was er ook aandacht voor een aantal jubilea. 25 jaar lid zijn Joost de Witte en Bas Assink. 40 jaar lid zijn de leden Ronald Hafkamp, Tonny Hartgerink, Rene Hobbelink en Erwin Schonenborg. Daarnaast was er de benoeming van Harry Wolters als Lid van Verdienste.

Tot slot was er deze avond de bestuursverkiezing. Periodiek aftredend en opnieuw gekozen voor de komende jaren is onze voorzitter Maurice Workel. Afgetreden zijn de bestuursleden Geert Jan Assink, Aloys Brummelhuis en Arjan Wegereef. In Edo oude Rikmanspoel, Joost de Witte en Clemens Koster heeft het bestuur de vervangers voor deze bestuursleden gevonden. Het bestuur dankt Arjan, Aloys en Geert-Jan voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren en hun tomeloze inzet voor WVV’34! Daarnaast wensen we de nieuwe bestuursleden veel succes! 

We kijken terug op een goede jaarvergadering waarin de toekomst van WVV’34 centraal stond onder het motto: Samen doelgericht vooruit! 

IMG 475025 jaar lid - Joost de Witte en Bas Assink 

IMG 475440 jaar lid - Ronald Hafkamp (afwezig), Tonny Hartgerink, Rene Hobbelink en Erwin Schonenborg

IMG 4758Lid van Verdienste - Harry Wolters 

 
 

© 2017 WVV'34. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken